SSARM

За проекта

SSARM

За SSARM – висококвалифициран доставчик в областта на предоставянето на IT решения за бизнеса и организациите, създадохме впечатляваща фирмена презентация и брошура, представящи предимствата на компанията.