Фотографското студио на Иван Негревски

Фотографското студио на Иван Негревски

За проекта

Фотографското студио на Иван Негревски

За студиото на фотографа Иван Негревски създадохме концепции за тематични декори и реламни кампании в социалната мрежа Facebook.