С д-р Иванов за усмивка си готов

С д-р Иванов за усмивка си готов

За проекта

„С Д-Р ИВАНОВ ЗА УСМИВКА СИ ГОТОВ”

ЗА ДЕНТАЛНОТО СТУДИО НА Д-Р ИВАН ИВАНОВ СЪЗДАДОХМЕ КОНЦЕПЦИЯТА „С Д-Р ИВАНОВ ЗА УСМИВКА СИ ГОТОВ”.

СЪЗДАДОХМЕ ЛОГО, НОВ ДИЗАЙН НА УЕБСАЙТА, СЪДЪРЖАНИЕ ЗА FACEBOOK СТРАНИЦАТА И ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ КАМПАНИЯ.