Социална отговорност

Социална отговорност

Корпоративна социална отговорност

 

Можем да организираме Вашата кампания за Корпоративна социална отговорност.

Подпомагаме Ви в провеждането на благотворителни събития, дарителски инициативи, доброволчески активности, еко дейности и други.

Корпоративната социална отговорност създава възможности Вашият бизнес да подпомогне положителното развитие на обществото и средата около нас.