Връзки с медии

Връзки с медии

Връзки с медиите

Можем да изградим трайни и положителни връзки на Вашия бранд с медиите чрез прессъобщения, медийни участия и събития за журналисти.

Създаваме още публикации и банери за медиите, представящи Вашия бизнес на аудиторията.

Връзките с медиите създават възможност Вашият бранд да изгради положителен имидж и да достигне широка аудитория.

Разгледайте нашите проекти за връзки с медиите:

Златина Петрова и Built For Impact