Реклама в Google

Реклама в Google

Реклама в Google

 

Рекламата в Google Ви дава възможност да представите Вашите услуги и продукти пред широка аудитория и подпомага Вашите продажби.

Google Search

Текстова реклама, която се показва на аудиторията в резултатите от търсене, и при клик отвежда към Вашия уебсайт.

Google Display

Реклама с изображения, които се показват на аудиторията в мрежа от сайтове, и при клик отвеждат към Вашия уебсайт.

Реклама в YouTube

Видео реклама в YouTube, която подпомага изграждането на Вашия положителен имидж.

Ремаркетинг реклама

Реклама, показваща се на аудиторията, която вече е посетила Вашия уебсайт или други рекламни канали на Вашия бизнес.