Личен бранд

Личен бранд

Личен бранд

 

Можем да представим Вашето име като Ваш личен бранд. Като част от процеса описваме Вашите умения, качества и възможностите, които предлагате на Вашите клиенти.

Създаваме имиджов уебсайт и съдържание за социалните мрежи, които представят Вас.

Можем да организираме и участия в събития, конкурси и медии.

Създаването на личен бранд Ви подпомага да се представите като експерт и да изградите Вашия положителен имидж.

Разгледайте нашите проекти за личен бранд:

Златина Петрова и Built For Impact